மின்னல் கல்விசெய்தி

Latest

மின்னல் கல்விசெய்தி

ஆசிரிய நண்பர்களுக்கு அன்பு வேண்டுகோள்! தங்களின் படைப்புகளை மின்னல் கல்விச் செய்தி இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய 9345616572 என்ற எண்ணிற்கு WHATSAPP ல் அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்! மிக்க நன்றி!

இங்கே தேடவும்!

Wednesday, March 29, 2023

TNUSRB 2022 - இரண்டாம் நிலை காவலர் பணிக்கான தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு

TNUSRB 2022 - இரண்டாம் நிலை காவலர் பணிக்கான தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு

March 29, 2023 0 Comments
 TNUSRB 2022 - இரண்டாம் நிலை காவலர் பணிக்கான தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு  TNUSRB 2022 - இரண்டாம் நிலை காவலர் ...
Read More
ஏப்ரல் 10 ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டம்

ஏப்ரல் 10 ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டம்

March 29, 2023 0 Comments
 ஏப்ரல் 10 ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டம் உள்ளூர் விடுமுறை  ஏப்ரல் 10 ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மா...
Read More
பங்குனி உத்திரத்தை முன்னிட்டு உள்ளூர் விடுமுறை  அறிவிக்கப்பட்டுள்ள  மாவட்டங்கள்

பங்குனி உத்திரத்தை முன்னிட்டு உள்ளூர் விடுமுறை  அறிவிக்கப்பட்டுள்ள  மாவட்டங்கள்

March 29, 2023 0 Comments
 பங்குனி உத்திரத்தை முன்னிட்டு உள்ளூர் விடுமுறை  அறிவிக்கப்பட்டுள்ள  மாவட்டங்கள் பங்குனி உத்திரம்  பங்குனி உத்திரத்தை முன்னிட்டு உள்ள...
Read More
ஏப்ரல் 10 உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிப்பு

Tuesday, March 28, 2023

11th Std Computer science Model Question Papers ( 11 Model Question Papers )
ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தாள் 2 ல் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் எத்தனை பேர்?

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தாள் 2 ல் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் எத்தனை பேர்?

March 28, 2023 0 Comments
 ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தாள் 2 ல் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் எத்தனை பேர்? TET  ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தாள் 2 ல் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் எத்தன...
Read More
பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் - 29.03.2023

பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் - 29.03.2023

March 28, 2023 0 Comments
 பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் - 29.03.2023  பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் WHATSAPP குழுவில் இணைய - CLICK HERE பள்ளி காலை வழிபாட...
Read More
12 ஆம் வகுப்பு - உயிரியல்- PTA MODEL QUESTION PAPERS ( 6 SET )
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் ( TNPSC ) வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் ( TNPSC ) வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு

March 28, 2023 0 Comments
 தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் ( TNPSC ) வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு TNPSC  தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் ( TNPSC ) வெளிய...
Read More
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு

March 28, 2023 0 Comments
 ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம்  ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு - CLICK HERE
Read More
12 ஆம் வகுப்பு உயிரியல் அரசு மாதிரி வினாத்தாள் மற்றும் விடைகள் 2019 - 2020

12 ஆம் வகுப்பு உயிரியல் அரசு மாதிரி வினாத்தாள் மற்றும் விடைகள் 2019 - 2020

March 28, 2023 0 Comments
 12 ஆம் வகுப்பு உயிரியல் அரசு மாதிரி வினாத்தாள் மற்றும் விடைகள் 2019 - 2020 உயிரியல்  12 ஆம் வகுப்பு உயிரியல் அரசு மாதிரி வினாத்தாள் ...
Read More
12th Std BIOLOGY , PHYSICS & CHEMISTRY MEGA QUESTION COLLECTIONS ( 1057 PAGES )
12th Std Business Maths Study Material 1
ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு தாள் 2 தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு

ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு தாள் 2 தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு

March 28, 2023 0 Comments
 ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு தாள் 2 தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு TNTET PAPER 2  ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு தாள் 2 தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு - CLICK...
Read More

Monday, March 27, 2023

பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் - 28.03.2023
12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ( 2023 மார்ச் ) கணிதம் - விடைகள்

12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ( 2023 மார்ச் ) கணிதம் - விடைகள்

March 27, 2023 0 Comments
 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ( 2023 மார்ச் ) கணிதம் - விடைகள் விடைகள்  12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ( 2023 மார்ச் ) கணிதம் - விடைகள் -...
Read More
வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் இரவுக் காவலர் பணிக்கான வேலை வாய்ப்பு

வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் இரவுக் காவலர் பணிக்கான வேலை வாய்ப்பு

March 27, 2023 0 Comments
 வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் இரவுக் காவலர் பணிக்கான வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்பு செய்தி  வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் இரவுக் காவலர் பணிக்...
Read More
சமூகப் பாதுகாப்பு துறையில் உளவியலாளர் / ஆற்றுப் படுத்துநர் , பாதுகாவலர் , சமையலர் பணியிடங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு

சமூகப் பாதுகாப்பு துறையில் உளவியலாளர் / ஆற்றுப் படுத்துநர் , பாதுகாவலர் , சமையலர் பணியிடங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு

March 27, 2023 0 Comments
 சமூகப் பாதுகாப்பு துறையில் உளவியலாளர் / ஆற்றுப் படுத்துநர் , பாதுகாவலர் , சமையலர் பணியிடங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்பு செய்தி  ...
Read More
12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு - 2023  கணிதம் ( ORIGINAL QUESTION PAPER )
தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தில் வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் பணிக்கான வேலை வாய்ப்பு

தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தில் வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் பணிக்கான வேலை வாய்ப்பு

March 27, 2023 0 Comments
 தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தில் வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் பணிக்கான வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்பு செய்தி  தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வ...
Read More
WANTED TEACHERS , PRINCIPAL , VICE PRINCIPAL
மகளிர் உரிமைத் தொகை குறித்து‌ தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் அளித்த விளக்கம்

மகளிர் உரிமைத் தொகை குறித்து‌ தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் அளித்த விளக்கம்

March 27, 2023 0 Comments
 மகளிர் உரிமைத் தொகை குறித்து‌ தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் அளித்த விளக்கம் உரிமைத் தொகை  மகளிர் உரிமைத் தொகை குற...
Read More