மின்னல் கல்விசெய்தி

Latest

இங்கே தேடவும்!

ஆசிரிய நண்பர்களுக்கு அன்பு வேண்டுகோள்! தங்களின் படைப்புகளை மின்னல் கல்விச் செய்தி இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய 9345616572 என்ற எண்ணிற்கு WHATSAPP ல் அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்! மிக்க நன்றி!

Tuesday, February 20, 2024

எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 3 - தமிழ் - அரும்பு , மொட்டு , மலர் - அலகு 5 - முயற்சியே வெற்றிதான் - முக்கிய சொற்கள் , வாக்கியங்கள் , சொல்வது எழுதுதல்

எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 3 - தமிழ் - அரும்பு , மொட்டு , மலர் - அலகு 5 - முயற்சியே வெற்றிதான் - முக்கிய சொற்கள் , வாக்கியங்கள் , சொல்வது எழுதுதல்

February 20, 2024 0 Comments
 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 3 - தமிழ் - அரும்பு , மொட்டு , மலர் - அலகு 5 - முயற்சியே வெற்றிதான் - முக்கிய சொற்கள் , வாக்கியங்கள் , சொல்வது எ...
Read More
தேசிய ஊரக சுகாதார குழுமத் திட்டத்தின் கீழ் செயல்படும் ஆயுஸ் மருத்துவ நிலையங்களில் வேலை வாய்ப்பு

தேசிய ஊரக சுகாதார குழுமத் திட்டத்தின் கீழ் செயல்படும் ஆயுஸ் மருத்துவ நிலையங்களில் வேலை வாய்ப்பு

February 20, 2024 0 Comments
 தேசிய ஊரக சுகாதார குழுமத் திட்டத்தின் கீழ் செயல்படும் ஆயுஸ் மருத்துவ நிலையங்களில் வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்பு செய்தி குழுவில் இணையவும் - CL...
Read More
பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் - 21.02.2024

பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் - 21.02.2024

February 20, 2024 0 Comments
 பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் - 21.02.2024 காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள்  பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் - 21.02.2024 - C...
Read More

Monday, February 19, 2024

பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் - 20.02.2024

பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் - 20.02.2024

February 19, 2024 0 Comments
 பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் - 20.02.2024 காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள்  பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் - 20.02.2024 - ...
Read More
அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வாய்ப்பு

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வாய்ப்பு

February 19, 2024 0 Comments
 அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்பு செய்தி குழுவில் இணையவும் Job  அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வாய்ப்பு - CLICK HERE
Read More
மாவட்ட சமூக பாதுகாப்புத் துறையில் வேலை வாய்ப்பு

மாவட்ட சமூக பாதுகாப்புத் துறையில் வேலை வாய்ப்பு

February 19, 2024 0 Comments
 மாவட்ட சமூக பாதுகாப்புத் துறையில் வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்பு செய்தி குழுவில் இணையவும் - CLICK HERE வேலை வாய்ப்பு செய்தி  மாவட்ட சமூ...
Read More
மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் சித்த மருத்துவ அலுவலர் , மருந்து வழங்குபவர் பணிக்கான வேலை வாய்ப்பு

மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் சித்த மருத்துவ அலுவலர் , மருந்து வழங்குபவர் பணிக்கான வேலை வாய்ப்பு

February 19, 2024 0 Comments
 மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் சித்த மருத்துவ அலுவலர் , மருந்து வழங்குபவர் பணிக்கான வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்பு செய்தி குழுவில் இணையவும் - CLIC...
Read More
இந்து சமய அறநிலையத் துறையில் ஆசிரியர் வேலை வாய்ப்பு செய்தி

இந்து சமய அறநிலையத் துறையில் ஆசிரியர் வேலை வாய்ப்பு செய்தி

February 19, 2024 0 Comments
 இந்து சமய அறநிலையத் துறையில் ஆசிரியர் வேலை வாய்ப்பு செய்தி வேலை வாய்ப்பு செய்தி குழுவில் இணையவும் - CLICK HERE இந்து சமய அறநிலையத் துறை வேல...
Read More

Sunday, February 18, 2024

பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் - 19.02.2024

பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் - 19.02.2024

February 18, 2024 0 Comments
 பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் - 19.02.2024 காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள்  பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் - 19.02.2024 - C...
Read More
ENGLISH PREPOSITIONS LISTED - 94 ONE WORD PREPOSITIONS & 56 COMPLEX PREPOSITIONS

Saturday, February 17, 2024

ENNUM EZHUTHUM - TERM 3 - ENGLISH - UNIT 5 - PLACES AROUND US - IMPORTANT WORDS & SENTENCES
HOMOPHONES - WORDS - WITH PICTURES
எண்ணும் எழுத்தும் - மூன்றாம் பருவம் - 1,2,3 ஆம் வகுப்பு - பிப்ரவரி 3 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ( தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி )

எண்ணும் எழுத்தும் - மூன்றாம் பருவம் - 1,2,3 ஆம் வகுப்பு - பிப்ரவரி 3 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ( தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி )

February 17, 2024 0 Comments
 எண்ணும் எழுத்தும் - மூன்றாம் பருவம் - 1,2,3 ஆம் வகுப்பு - பிப்ரவரி 3 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ( தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி ) PRIMARY ...
Read More
ரைட்ஸ் நிறுவனத்தில்  பல்வேறு வகையான பணிகளுக்கான வேலை வாய்ப்பு

ரைட்ஸ் நிறுவனத்தில் பல்வேறு வகையான பணிகளுக்கான வேலை வாய்ப்பு

February 17, 2024 0 Comments
 ரைட்ஸ் நிறுவனத்தில்  பல்வேறு வகையான பணிகளுக்கான வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்பு செய்தி குழுவில் இணையவும் ( புதிய நண்பர்கள் மட்டும் ) வேலை வாய்ப...
Read More

Friday, February 16, 2024

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION RECRUITMENT
எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 3 - வகுப்பு 4 & 5 - பிப்ரவரி 3 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ( தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி )

எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 3 - வகுப்பு 4 & 5 - பிப்ரவரி 3 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ( தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி )

February 16, 2024 0 Comments
 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 3 - வகுப்பு 4 & 5 - பிப்ரவரி 3 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ( தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி ) PRIMARY TEACHER...
Read More
ஊரகத் திறனாய்வு தேர்வு - டிசம்பர் 2023 - தேர்வு முடிவுகள் - தேர்வான மாணவர்கள் பெயர்ப் பட்டியல்

ஊரகத் திறனாய்வு தேர்வு - டிசம்பர் 2023 - தேர்வு முடிவுகள் - தேர்வான மாணவர்கள் பெயர்ப் பட்டியல்

February 16, 2024 0 Comments
 ஊரகத் திறனாய்வு தேர்வு - டிசம்பர் 2023 - தேர்வு முடிவுகள் - தேர்வான மாணவர்கள் பெயர்ப் பட்டியல் தேர்வு முடிவுகள்  ஊரகத் திறனாய்வு தேர...
Read More

Thursday, February 15, 2024

பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் - 16.02.2024

பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் - 16.02.2024

February 15, 2024 0 Comments
 பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் - 16.02.2024 பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள்  பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் - 16.02.20...
Read More
WANTED ASST PROFESSORS ( SELF FINANCE )
இந்து சமய அறநிலையத் துறையில் வேலை வாய்ப்பு

இந்து சமய அறநிலையத் துறையில் வேலை வாய்ப்பு

February 15, 2024 0 Comments
 இந்து சமய அறநிலையத் துறையில் வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்பு செய்தி குழுவில் இணையவும் *🟣 இந்து சமய அறநிலையத் துறை வேலை வாய்ப்பு*  *♦️கணினி இயக...
Read More
அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் பெற்ற ஆசிரியர்கள் பணி விடுவிப்பு - சார்பு - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் பெற்ற ஆசிரியர்கள் பணி விடுவிப்பு - சார்பு - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

February 15, 2024 0 Comments
 அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் பெற்ற ஆசிரியர்கள் பணி விடுவிப்பு - சார்பு - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் பணி விடுவிப்பு  அலகு விட்...
Read More

Wednesday, February 14, 2024

எண்ணும் எழுத்தும் 1முதல் 5 வரை STUDENTS. REPORT CARD- ல் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் மதிப்பெண்களை பதிவு செய்யும் வழிமுறை

எண்ணும் எழுத்தும் 1முதல் 5 வரை STUDENTS. REPORT CARD- ல் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் மதிப்பெண்களை பதிவு செய்யும் வழிமுறை

February 14, 2024 0 Comments
 எண்ணும் எழுத்தும் 1முதல் 5 வரை STUDENTS. REPORT CARD- ல் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் மதிப்பெண்களை பதிவு செய்யும் வழிமுறை PRIMARY TEACHER WHATSAPP ...
Read More