2019_2020 ஆண்டுக்கான MIE EXPERT விருது பெற்ற ஆசிரியர் திரு இரா.கோபிநாத் அவர்களுக்கு www.minnalkalviseithi.com இணையதளத்தின் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, August 13, 2019

2019_2020 ஆண்டுக்கான MIE EXPERT விருது பெற்ற ஆசிரியர் திரு இரா.கோபிநாத் அவர்களுக்கு www.minnalkalviseithi.com இணையதளத்தின் சார்பாக வாழ்த்துக்கள்

2019_2020 ஆண்டுக்கான MIE EXPERT விருது பெற்ற ஆசிரியர் திரு இரா.கோபிநாத் அவர்களுக்கு www.minnalkalviseithi.com இணையதளத்தின் சார்பாக வாழ்த்துக்கள்


FEELING PROUD TO SHARE
MICROSOFT IN EDUCATION
RECOGNISED ME WITH

*MIE EXPERT 2019-2020*

*EDUCATOR COMMUNITY CONTRIBUTOR*

*EDUCATION COMMUNITY INFLUENCER*

104 BADGES COMPLETED
79 CERTIFICATES & COURSES  COMPLETED

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️

R.GOPINATH
SG TEACHER
PUPS ONDIKUPPAM
KADAMBATHUR BLOCK
THIRUVALLUR DISTRICT
PH.9578141313No comments:

Post a Comment