1 ஆம் வகுப்பு முதல் 9 ஆம் வகுப்புவரை பயிலும் மாணாக்கர்கள் அனைவருக்கும் தேர்ச்சி வழங்க வேண்டும். மெட்ரிகுலேசன் பள்ளிகள் இயக்குநர் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, May 19, 2020

1 ஆம் வகுப்பு முதல் 9 ஆம் வகுப்புவரை பயிலும் மாணாக்கர்கள் அனைவருக்கும் தேர்ச்சி வழங்க வேண்டும். மெட்ரிகுலேசன் பள்ளிகள் இயக்குநர் உத்தரவு

1 ஆம் வகுப்பு முதல் 9 ஆம் வகுப்புவரை பயிலும் மாணாக்கர்கள் அனைவருக்கும் தேர்ச்சி வழங்க வேண்டும். மெட்ரிகுலேசன் பள்ளிகள் இயக்குநர் உத்தரவு

Click here to download

No comments:

Post a Comment