விடைத்தாள் திருத்தும் பணியின்போது அறைக்கு 8 பேருக்கு மட்டும் அனுமதி: CEO களுக்கு அரசு தேர்வுகள் இயக்குநர் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, May 16, 2020

விடைத்தாள் திருத்தும் பணியின்போது அறைக்கு 8 பேருக்கு மட்டும் அனுமதி: CEO களுக்கு அரசு தேர்வுகள் இயக்குநர் உத்தரவு

விடைத்தாள் திருத்தும் பணியின்போது அறைக்கு 8 பேருக்கு மட்டும் அனுமதி CEO களுக்கு அரசு தேர்வுகள் இயக்குநர் உத்தரவு

Click here to download PDF

No comments:

Post a Comment