லாக்­ட­வு­னுக்கு பிறகு எதிர்­கொள்­வது எப்­படி? - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, May 11, 2020

லாக்­ட­வு­னுக்கு பிறகு எதிர்­கொள்­வது எப்­படி?

கொரோனா லாக்டவுன் எப்போது விலக்கி கொள்ளப்பட்டாலும், பழைய இயல்பு நிலை திரும்ப அவகாசம் தேவை எனும் நிலையில், வருங்காலத்திற்கான சரியான திட்டமிடல் அவசியம்.

உல­கையே உலுக்­கி­யி­ருக்­கும் கொரோனா, எல்லா தரப்­பி­ன­ருக்­கும் முக்­கிய பாடங்­களை கற்­றுத்­தந்து இ­ருக்­கிறது. தனி­ந­பர்­களை பொறுத்­த­வரை, சேமிப்­பின் முக்­கி­யத்­து­வத்­தை­யும், தேவை­களில் இருந்து விருப்ப செல­வு­களை பிரிப்­ப­தன் அவ­சி­யத்­தை­யும் உணர்த்­தி­இருக்­கிறது.ஒரு மாத காலத்­திற்கு மேல்வீட்­டுக்­குள் முடங்­கி­யி­ருந்த நிலை, அத்­தி­யா­வ­சிய செல­வு­கள் எவை என்ப­தை­யும் புரிய வைத்­துள்­ளது.அதே நேரத்­தில், ஒட்­டு­மொத்த பொரு­ளா­தார நோக்­கில் ஏற்­பட்­டு உள்ள பாதிப்­பு­கள், பணி­யி­ழப்பு, ஊதிய குறைப்பு போன்­ற­வற்­றுக்கு வழி­வ­குக்­க­லாம் என்று அஞ்­சப்­ப­டு­கிறது. எனவே, லாக்­ட­வுன் விலக்கி கொள்­ளப்­பட்­ட­வு­டன் இயல்பு நிலை வந்­து­வி­டும் என எதிர்­பார்க்க முடி­யாது.

தொட­ரும் சவால்­கள்

கொரோ­னா­வால் மாறி­யி­ருக்­கும் சூழ­லில் ஏற்­ப­டக்­கூ­டிய சவால்­களை சமா­ளிக்க தயா­ராக இருக்க வேண்­டும். எதிர்­கால நலன் காக்­கும் வகை­யில் சரி­யான திட்­ட­மி­ட­லும் அவ­சி­யம். ஒவ்­வொ­ரு­வ­ரும் தங்­க­ளது தற்­போ­தைய சூழலை அலசி ஆராய்­வ­தில் இருந்து திட்­ட­மி­டலை துவங்க வேண்­டும்.ஒவ்­வொ­ரு­வ­ரும் மூன்று வித­மான சூழலை எதிர்­கொள்­ளும் சாத்­தி­யம் இருக்­கிறது. மிக மோச­மான நிலை­யில், பணி­யி­ழப்பு அல்­லது ஊதிய குறைப்பை எதிர்­கொள்­ள­லாம். சகஜ நிலை என்­பது, நிதி நோக்­கில் எந்த பாதிப்­பும் இல்­லா­மல் இருப்­ப­தாக அமை­யும். ஒரு சிலர், நிதி நோக்­கில் பாதிப்பு அடை­யா­த­தோடு, லாக்­ட­வுன் காலத்­தில் செல­வு­கள் குறைந்து

கூடு­த­லாக சேமித்து இருக்­க­லாம்.

மோச­மான நிலை­யில் இருப்­ப­வர்­களும் சரி, சிறந்த நிலை­யில் இருப்­ப­வர்­களும் சரி, இனி வரும் மாதங்­களில் செலவை குறைக்­கும் வழியை கடைப்­பி­டித்­தாக வேண்­டும்.

அத்­தி­யா­வ­சிய செல­வு­கள் தவிர, மற்ற செல­வு­களை கட்­டுப்­பாட்­டில் வைத்தி­ருக்க வேண்­டும். இந்த செல­வு­களை எல்­லாம் சேமிப்­பாக மாற்ற வேண்­டும். வெளியே சாப்­பி­டு­வது, இணைய பொழு­து­போக்கு போன்ற செல­வு­களை கட்­டுப்­ப­டுத்த வேண்­டும்.சேமிப்பை அதி­க­ரிக்­கும் அதே நேரத்­தில், அவ­சர தேவைக்­கான பணம் கையில் இருப்­பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்­டும்.

கவ­னம் தேவை

பணி­யி­ழப்பு அல்­லது ஊதிய குறைப்­புக்கு உள்­ளா­ன­வர்­கள் எனில், அவ­சர தேவைக்­கான தொகையை மேலும் அதி­க­ரிக்க வேண்­டும். செல­வு­களை இன்­னும் குறைக்க வேண்­டும்.

இந்த கடி­ன­மானகாலத்­தில் கடன் சுமை கைமீ­றிச்­செல்­லா­மல் இருப்­ப­தி­லும் கவ­னம் செலுத்த வேண்­டும்.வீட்­டுக்­க­டன் போன்ற கடன்பெற்­றி­ருப்­ப­வர்­கள், வாய்ப்­பி­ருந்­தால்

மாதத்­த­வ­ணையை தள்­ளிப்­போ­டும் வச­தியை நாடா­மல், தவ­ணையை செலுத்தி வரவேண்­டும். இது,எதிர்­கால சுமையை குறைக்­கும்.


கட­னுக்­கான தற்­போ­தைய வட்டி விகி­தம் அதி­க­மாக இருந்­தால், குறைந்த வட்டி விகி­தத்­திற்கு மாறு­வது பலன் அளிக்­குமா என பரி­சீ­லிக்­க­லாம்.பொரு­ளா­தா­ரம் பழைய நிலைக்கு திரும்­பும் வரை கவ­ன­மாக இருக்க வேண்­டும். சேமிப்­பில் கவ­னம் செலுத்­தும் அதே நேரத்­தில் முத­லீ­டு­களை நிர்­வ­கிப்­ப­தை­யும் மறந்­து­வி­டக்­கூ­டாது.


 லாக்­ட­வுன், நிதிநெருக்­க­டியை ஏற்­ப­டுத்­தி­யி­ருக்­க­லாம் என்­றா­லும், திட்­ட­மிட்­ட­படி முத­லீ­டு­களை தொடர வேண்­டும்.

கூடு­த­லாக சேமிக்­கும் வாய்ப்பு பெற்­ற­வர்­கள் முத­லீட்டை அதி­க­மாக்க வேண்­டும். போது­மான மருத்­துவ மற்­றும் ஆயுள் காப்­பீடு பெற்­றி­ருப்­ப­தை­யும் உறுதி செய்ய வேண்­டும்.இந்த

நெருக்­கடி ஒவ்­வொரு ரூபா­யும் முக்­கி­யம் என்­பதை உணர்த்­தி­யி­ருப்­பதை மன­தில் கொண்டு செயல்­பட வேண்­டும்.

No comments:

Post a Comment