மொய் வைக்கும் போது ஒரு ரூபாய் சேர்த்து வைப்பது ஏன்? - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, June 30, 2020

மொய் வைக்கும் போது ஒரு ரூபாய் சேர்த்து வைப்பது ஏன்?

மொய் வைக்கும் போது ஒரு ரூபாய் சேர்த்து வைப்பது ஏன்?
மொய் வைக்கும் போது ஒரு ரூபாய் சேர்த்து வைப்பது ஏன்?

No comments:

Post a Comment