ரூ.20க்கு விற்கப்படும் செய்முறைப் பயிற்சிக் கையேடுகளை மாணவர்கள் வாங்குவதற்கு கட்டாயப்படுத்த முடியாது - RTI பதில் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, July 23, 2020

ரூ.20க்கு விற்கப்படும் செய்முறைப் பயிற்சிக் கையேடுகளை மாணவர்கள் வாங்குவதற்கு கட்டாயப்படுத்த முடியாது - RTI பதில்

ரூ.20க்கு விற்கப்படும் செய்முறைப் பயிற்சிக் கையேடுகளை மாணவர்கள் வாங்குவதற்கு கட்டாயப்படுத்த முடியாது - RTI பதில்
ரூ.20க்கு விற்கப்படும் செய்முறைப் பயிற்சிக் கையேடுகளை மாணவர்கள் வாங்குவதற்கு கட்டாயப்படுத்த முடியாது - RTI பதில்

No comments:

Post a Comment