+1, +2 மறுதேர்வு விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடு , மறுகூட்டல் விண்ணப்பங்கள் பெற்றுக்கொள்வது தொடர்பான அறிவுரைகள் : அரசு தேர்வுகள் இயக்குநர் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, August 19, 2020

+1, +2 மறுதேர்வு விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடு , மறுகூட்டல் விண்ணப்பங்கள் பெற்றுக்கொள்வது தொடர்பான அறிவுரைகள் : அரசு தேர்வுகள் இயக்குநர்

 +1, +2 மறுதேர்வு விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடு , மறுகூட்டல் விண்ணப்பங்கள் பெற்றுக்கொள்வது தொடர்பான அறிவுரைகள் : அரசு தேர்வுகள் இயக்குநர்

அரசு தேர்வுகள் இயக்குநர்

Download here

No comments:

Post a Comment