5 & 8 ஆம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத்தேர்வு உண்டா? 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் எதன் அடிப்படையில் வழங்கப்படும்? அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, August 4, 2020

5 & 8 ஆம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத்தேர்வு உண்டா? 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் எதன் அடிப்படையில் வழங்கப்படும்? அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி

5 & 8 ஆம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத்தேர்வு உண்டா? 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் எதன் அடிப்படையில் வழங்கப்படும்? அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி
செய்தியின் முழு விவரம் PDF வடிவில் உள்ளது

No comments:

Post a Comment