புதிய கல்வி கொள்கை எந்தவித மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாது: முதலமைச்சர் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, August 2, 2020

புதிய கல்வி கொள்கை எந்தவித மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாது: முதலமைச்சர்

புதிய கல்வி கொள்கை  எந்தவித மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாது: முதலமைச்சர்
புதிய கல்வி கொள்கை  எந்தவித மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாது: முதலமைச்சர்

No comments:

Post a Comment