பள்ளிகள் திறப்பு குறித்த அறிவிப்பு எப்போது? கல்வித்துறை விரைவில் வெளியிடுகிறது - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, August 5, 2020

பள்ளிகள் திறப்பு குறித்த அறிவிப்பு எப்போது? கல்வித்துறை விரைவில் வெளியிடுகிறது

பள்ளிகள் திறப்பு குறித்த அறிவிப்பு எப்போது? கல்வித்துறை விரைவில் வெளியிடுகிறது
செய்தியின் முழு விவரம் PDF வடிவில் உள்ளது

No comments:

Post a Comment