மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகள் இயக்குநர் அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு  அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையின் விவரம் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, August 4, 2020

மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகள் இயக்குநர் அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு  அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையின் விவரம்

மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகள் இயக்குநர் அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு  அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையின் விவரம்
மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகள் இயக்குநர் அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு  அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையின் விவரம்

செய்தியின் முழு விவரம் PDF வடிவில் உள்ளது

No comments:

Post a Comment