கல்லூரிச் சேர்க்கைக்கு சான்றிதழ் கிடைக்காமல் தவிக்கும் மாணவர்கள்? காரணம் என்ன? - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, August 2, 2020

கல்லூரிச் சேர்க்கைக்கு சான்றிதழ் கிடைக்காமல் தவிக்கும் மாணவர்கள்? காரணம் என்ன?

கல்லூரிச் சேர்க்கைக்கு சான்றிதழ் கிடைக்காமல் தவிக்கும் மாணவர்கள்? காரணம் என்ன?
கல்லூரிச் சேர்க்கைக்கு சான்றிதழ் கிடைக்காமல் தவிக்கும் மாணவர்கள்? காரணம் என்ன?

No comments:

Post a Comment