தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் தொகுதி IV 2018 - 2019 & 2019-2020 ம் ஆண்டிற்கான இளநிலை உதவியாளர் பதவிக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் - பணி நியமன ஆணை வழங்குதல் குறித்து : தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, August 18, 2020

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் தொகுதி IV 2018 - 2019 & 2019-2020 ம் ஆண்டிற்கான இளநிலை உதவியாளர் பதவிக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் - பணி நியமன ஆணை வழங்குதல் குறித்து : தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறைகள்

 தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் தொகுதி IV 2018 - 2019  & 2019-2020 ம் ஆண்டிற்கான இளநிலை உதவியாளர் பதவிக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் - பணி நியமன ஆணை வழங்குதல் குறித்து : தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறைகள்

தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறைகள்

Download here

No comments:

Post a Comment