2015 முதல் 2019 வரை ஒவ்வொரு கல்வி ஆண்டிலும் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் ‌ தமிழ் வழி கல்வி பயின்ற மாணவர்கள் எத்தனை பேர்? - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, September 14, 2020

2015 முதல் 2019 வரை ஒவ்வொரு கல்வி ஆண்டிலும் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் ‌ தமிழ் வழி கல்வி பயின்ற மாணவர்கள் எத்தனை பேர்?

2015 முதல் 2019 வரை ஒவ்வொரு கல்வி ஆண்டிலும் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் ‌ தமிழ் வழி கல்வி பயின்ற மாணவர்கள் எத்தனை பேர்?

2015 முதல் 2019 வரை ஒவ்வொரு கல்வி ஆண்டிலும் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் ‌ தமிழ் வழி கல்வி பயின்ற மாணவர்கள் எத்தனை பேர்?

Download here details

No comments:

Post a Comment