2019 - 2020 & 2020 - 2021 மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக்கை விவரம் பள்ளி வாரியாக கோருதல் தொடர்பாக முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, September 28, 2020

2019 - 2020 & 2020 - 2021 மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக்கை விவரம் பள்ளி வாரியாக கோருதல் தொடர்பாக முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 2019 - 2020  & 2020 - 2021 மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக்கை விவரம் பள்ளி வாரியாக கோருதல் தொடர்பாக முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்


2019 - 2020  & 2020 - 2021 மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக்கை விவரம் பள்ளி வாரியாக கோருதல் தொடர்பாக முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

Download here CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment