2019 - 2020 கலந்தாய்வு :மாறுதல் ஆணை பெற்றுள்ள ஆசிரியர்களை பணியிலிருந்து விடுவித்து புதிய பள்ளியில் பணிபுரிய அனுமதி அளித்து ஆணை வழங்குதல் சார்ந்து : இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, September 28, 2020

2019 - 2020 கலந்தாய்வு :மாறுதல் ஆணை பெற்றுள்ள ஆசிரியர்களை பணியிலிருந்து விடுவித்து புதிய பள்ளியில் பணிபுரிய அனுமதி அளித்து ஆணை வழங்குதல் சார்ந்து : இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 2019 - 2020 கலந்தாய்வு :மாறுதல் ஆணை பெற்றுள்ள ஆசிரியர்களை பணியிலிருந்து விடுவித்து புதிய பள்ளியில் பணிபுரிய அனுமதி அளித்து ஆணை வழங்குதல் சார்ந்து : இயக்குநர் செயல்முறைகள்


இயக்குநர் செயல்முறைகள்

Download here


No comments:

Post a Comment