அனைத்து உயர்நிலை/மேல்நிலை பள்ளிகளில் 2020-2021 மாணவர் சேர்க்கை EMIS ல் விவரங்கள் பதிவு செய்தல் சார்ந்து; பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, September 23, 2020

அனைத்து உயர்நிலை/மேல்நிலை பள்ளிகளில் 2020-2021 மாணவர் சேர்க்கை EMIS ல் விவரங்கள் பதிவு செய்தல் சார்ந்து; பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 அனைத்து உயர்நிலை/மேல்நிலை பள்ளிகளில் 2020-2021 மாணவர் சேர்க்கை EMIS ல் விவரங்கள் பதிவு செய்தல் சார்ந்து; பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


பள்ளி கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

Download here DSE EMIS ENTRY

No comments:

Post a Comment