உயர் கல்விக்கான ஊக்க ஊதிய உயர்வுத் தொகை 31.3.2020 க்குப் பிறகு அனுமதிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் மொத்தத் தொகை குறித்து தகவல் அளிக்குமாறு -கருவூலக் கணக்கு ஆணையர் கடிதம் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, September 25, 2020

உயர் கல்விக்கான ஊக்க ஊதிய உயர்வுத் தொகை 31.3.2020 க்குப் பிறகு அனுமதிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் மொத்தத் தொகை குறித்து தகவல் அளிக்குமாறு -கருவூலக் கணக்கு ஆணையர் கடிதம்

 உயர் கல்விக்கான ஊக்க ஊதிய உயர்வுத் தொகை 31.3.2020 க்குப் பிறகு அனுமதிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் மொத்தத் தொகை குறித்து தகவல் அளிக்குமாறு -கருவூலக் கணக்கு ஆணையர் கடிதம்


கருவூலக் கணக்கு ஆணையர் கடிதம்

Download here

No comments:

Post a Comment