அரசு உதவிபெறும் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு அலுவலக உதவியாளர் தேவை ( கல்வித்தகுதி :8 ம் வகுப்பு தேர்ச்சி) ( INTERVIEW : OCTOBER 7) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, September 26, 2020

அரசு உதவிபெறும் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு அலுவலக உதவியாளர் தேவை ( கல்வித்தகுதி :8 ம் வகுப்பு தேர்ச்சி) ( INTERVIEW : OCTOBER 7)

 அரசு உதவிபெறும் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு அலுவலக உதவியாளர் தேவை ( கல்வித்தகுதி :8 ம் வகுப்பு தேர்ச்சி) ( INTERVIEW : OCTOBER 7)


அரசு உதவிபெறும் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு அலுவலக உதவியாளர் தேவை ( கல்வித்தகுதி :8 ம் வகுப்பு தேர்ச்சி) ( INTERVIEW : OCTOBER 7)

Download here wanted Office staff details


No comments:

Post a Comment