8 ஆண்டுகளாக வேலை வழங்காததால் -ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தேர்ச்சி சான்றிதழ்களை ஒப்படைத்து போராட்டம் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, September 8, 2020

8 ஆண்டுகளாக வேலை வழங்காததால் -ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தேர்ச்சி சான்றிதழ்களை ஒப்படைத்து போராட்டம்

8 ஆண்டுகளாக வேலை வழங்காததால் -ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தேர்ச்சி சான்றிதழ்களை ஒப்படைத்து போராட்டம்


8 ஆண்டுகளாக வேலை வழங்காததால் -ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தேர்ச்சி சான்றிதழ்களை ஒப்படைத்து போராட்டம்

Download here

No comments:

Post a Comment