ஆசிரியர் மனமொத்த மாறுதல் குறித்து தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் மூலம் பெறப்பட்ட பதில் கடிதம் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, September 16, 2020

ஆசிரியர் மனமொத்த மாறுதல் குறித்து தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் மூலம் பெறப்பட்ட பதில் கடிதம்

ஆசிரியர் மனமொத்த மாறுதல் குறித்து தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் மூலம்
பெறப்பட்ட பதில் கடிதம்


ஆசிரியர் மனமொத்த மாறுதல் குறித்து தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் மூலம்
பெறப்பட்ட பதில் கடிதம்

Download here RTI

No comments:

Post a Comment