பள்ளிகளில் சமூக இடைவெளி இல்லை என்ற புகாருக்கு இடமளிக்க கூடாது: முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் சுற்றறிக்கை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, September 17, 2020

பள்ளிகளில் சமூக இடைவெளி இல்லை என்ற புகாருக்கு இடமளிக்க கூடாது: முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் சுற்றறிக்கை

பள்ளிகளில் சமூக இடைவெளி இல்லை என்ற புகாருக்கு இடமளிக்க கூடாது: முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் சுற்றறிக்கை

பள்ளிகளில் சமூக இடைவெளி இல்லை என்ற புகாருக்கு இடமளிக்க கூடாது: முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் சுற்றறிக்கை


No comments:

Post a Comment