தொடக்க கல்வித்துறையில் - துவக்க /நடுநிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கு தேர்வு நிலை /சிறப்பு நிலை வழங்குதல் சார்பாக இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, September 5, 2020

தொடக்க கல்வித்துறையில் - துவக்க /நடுநிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கு தேர்வு நிலை /சிறப்பு நிலை வழங்குதல் சார்பாக இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 தொடக்க கல்வித்துறையில் - துவக்க /நடுநிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கு தேர்வு நிலை /சிறப்பு நிலை வழங்குதல் சார்பாக இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

ஆசிரியர்களுக்கு தேர்வு நிலை /சிறப்பு நிலை வழங்குதல் சார்பாக இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

Download here

No comments:

Post a Comment