உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் பள்ளிகளில் பின்பற்ற வேண்டிய பணிகள் , பராமரிக்க வேண்டிய பதிவேடுகள் குறித்து வழிமுறைகள் அனுப்புதல் சார்பு: பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, September 25, 2020

உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் பள்ளிகளில் பின்பற்ற வேண்டிய பணிகள் , பராமரிக்க வேண்டிய பதிவேடுகள் குறித்து வழிமுறைகள் அனுப்புதல் சார்பு: பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் பள்ளிகளில் பின்பற்ற வேண்டிய பணிகள் , பராமரிக்க வேண்டிய பதிவேடுகள் குறித்து வழிமுறைகள் அனுப்புதல் சார்பு: பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்


பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்Download here

No comments:

Post a Comment