தமிழகம் முழுவதும் காலியாக உள்ள பதிவுரு எழுத்தர் ( Record Clerk ) மற்றும் ஓட்டுநர் ( Driver ) பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, September 10, 2020

தமிழகம் முழுவதும் காலியாக உள்ள பதிவுரு எழுத்தர் ( Record Clerk ) மற்றும் ஓட்டுநர் ( Driver ) பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு

தமிழகம் முழுவதும் காலியாக உள்ள பதிவுரு எழுத்தர் ( Record Clerk ) மற்றும் ஓட்டுநர் ( Driver )  பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு

தமிழகம் முழுவதும் காலியாக உள்ள பதிவுரு எழுத்தர் ( Record Clerk ) மற்றும் ஓட்டுநர் ( Driver )  பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு

Download here

1 comment: