மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு பதிவுரு எழுத்தர் ( 10th pass) அலுவலக உதவியாளர் ( 8th pass) இரவுக்காவலர் ( 8th pass or fail) தேவை ( Last Date Oct 31) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, October 14, 2020

மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு பதிவுரு எழுத்தர் ( 10th pass) அலுவலக உதவியாளர் ( 8th pass) இரவுக்காவலர் ( 8th pass or fail) தேவை ( Last Date Oct 31)

 மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு பதிவுரு எழுத்தர் ( 10th pass) அலுவலக உதவியாளர் ( 8th pass) இரவுக்காவலர் ( 8th pass or fail) தேவை ( Last Date Oct 31)


பதிவுரு எழுத்தர் அலுவலக உதவியாளர் தேவை

DOWNLOAD HERE CLERK OFFICE ASSISTANT NIGHT WATCHMAN DETAILS

No comments:

Post a Comment