உயர் கல்வித்தகுதி பெற்றவர்கள் - ஊக்க ஊதியம் பெறாதவர்கள்- விவரங்கள் திருத்தம் சார்ந்த பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் 22.10.2020 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, October 22, 2020

உயர் கல்வித்தகுதி பெற்றவர்கள் - ஊக்க ஊதியம் பெறாதவர்கள்- விவரங்கள் திருத்தம் சார்ந்த பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் 22.10.2020

 உயர் கல்வித்தகுதி பெற்றவர்கள் - ஊக்க ஊதியம் பெறாதவர்கள்- விவரங்கள் திருத்தம் சார்ந்த பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் 22.10.2020


பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

DOWNLOAD HERE PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment