ஏதேனும் ஓர் துறையில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு ரூ .56,100 --.1,77,500 ஊதியத்தில் CPRI நிறுவனத்தில் ACCOUNTS OFFICER வேலை வாய்ப்பு ( மத்திய அரசு) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, October 18, 2020

ஏதேனும் ஓர் துறையில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு ரூ .56,100 --.1,77,500 ஊதியத்தில் CPRI நிறுவனத்தில் ACCOUNTS OFFICER வேலை வாய்ப்பு ( மத்திய அரசு)

 ஏதேனும் ஓர் துறையில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு ரூ .56,100 --.1,77,500 ஊதியத்தில்  CPRI நிறுவனத்தில் ACCOUNTS OFFICER வேலை வாய்ப்பு ( மத்திய அரசு)


இளங்கலை பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு

DOWNLOAD HERE JOB DETAILS

No comments:

Post a Comment