கருணை அடிப்படை பணி வழங்குவதில் நியாயமான அணுகுமுறையை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்: ஐகோர்ட் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, October 27, 2020

கருணை அடிப்படை பணி வழங்குவதில் நியாயமான அணுகுமுறையை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்: ஐகோர்ட்

 கருணை அடிப்படை பணி வழங்குவதில் நியாயமான அணுகுமுறையை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்: ஐகோர்ட்


கருணை அடிப்படை பணி வழங்குவதில் நியாயமான அணுகுமுறையை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்: ஐகோர்ட்

DOWNLOAD HERE கருணை அடிப்படை பணி வழங்குவதில் நியாயமான அணுகுமுறையை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்: ஐகோர்ட்

No comments:

Post a Comment