ஆசிரியர் நியமனம் யார் செய்வது... ஆசிரியர் நியமனத்திற்க்கான வயது வரம்பு ,கல்வி தகுதி ,ஆசிரியர் பதவி உயர்வு, ஆசிரியர் இட மாறுதல், Deployment குறித்து- அரசிதழ் வெளியீடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, October 9, 2020

ஆசிரியர் நியமனம் யார் செய்வது... ஆசிரியர் நியமனத்திற்க்கான வயது வரம்பு ,கல்வி தகுதி ,ஆசிரியர் பதவி உயர்வு, ஆசிரியர் இட மாறுதல், Deployment குறித்து- அரசிதழ் வெளியீடு

 ஆசிரியர் நியமனம் யார் செய்வது... ஆசிரியர் நியமனத்திற்க்கான வயது வரம்பு ,கல்வி தகுதி ,ஆசிரியர் பதவி உயர்வு, ஆசிரியர் இட மாறுதல், Deployment குறித்து- அரசிதழ் வெளியீடு


ஆசிரியர் நியமனம் யார் செய்வது

DOWNLOAD HERE

No comments:

Post a Comment