அரசு தேர்வு இயக்ககத்தால் எந்த ஆண்டு முதல் கல்விச் சான்றிதழ்களுக்கு உண்மைத்தன்மைச்சான்று வழங்கப்படுகிறது? RTI Letter - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, October 8, 2020

அரசு தேர்வு இயக்ககத்தால் எந்த ஆண்டு முதல் கல்விச் சான்றிதழ்களுக்கு உண்மைத்தன்மைச்சான்று வழங்கப்படுகிறது? RTI Letter

 அரசு தேர்வு இயக்ககத்தால் எந்த ஆண்டு முதல் கல்விச் சான்றிதழ்களுக்கு உண்மைத்தன்மைச்சான்று வழங்கப்படுகிறது? RTI Letter


RTI LETTER

DOWNLOAD HERE RTI LETTER

No comments:

Post a Comment