கணினி உதவியாளர்களுக்கு மாத ஊதியம் ₹12000 லிருந்து ₹ 14000 மாக உயர்த்தி வழங்கி அரசாணை வெளியீடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, November 16, 2020

கணினி உதவியாளர்களுக்கு மாத ஊதியம் ₹12000 லிருந்து ₹ 14000 மாக உயர்த்தி வழங்கி அரசாணை வெளியீடு

 கணினி உதவியாளர்களுக்கு மாத ஊதியம் ₹12000 லிருந்து ₹ 14000 மாக உயர்த்தி வழங்கி அரசாணை வெளியீடு


கணினி உதவியாளர்களுக்கு மாத ஊதியம் ₹12000 லிருந்து ₹ 14000 மாக உயர்த்தி வழங்கி அரசாணை வெளியீடு

கணினி உதவியாளர்களுக்கு மாத ஊதியம் ₹12000 லிருந்து ₹ 14000 மாக உயர்த்தி வழங்கி அரசாணை வெளியீடு CLICK HERE

No comments:

Post a Comment