இவர்களுக்கு மாத ஊதியத்தில் ரூ15,000 திடீர் குறைப்பு: அரசு ஆணையால் அதிர்ச்சி - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, November 21, 2020

இவர்களுக்கு மாத ஊதியத்தில் ரூ15,000 திடீர் குறைப்பு: அரசு ஆணையால் அதிர்ச்சி

 இவர்களுக்கு மாத ஊதியத்தில் ரூ15,000 திடீர் குறைப்பு: அரசு ஆணையால் அதிர்ச்சி


இவர்களுக்கு மாத ஊதியத்தில் ரூ15,000 திடீர் குறைப்பு: அரசு ஆணையால் அதிர்ச்சி

CLICK HERE( இவர்களுக்கு மாத ஊதியத்தில் ரூ15,000 திடீர் குறைப்பு: அரசு ஆணையால் அதிர்ச்சி)

No comments:

Post a Comment