க்ரானைட் நிறுவனத்திற்கு ஆபரேட்டர் , டிரைவர் பணிகளுக்கு ஆட்கள் தேவை ( 8, 10, +2, ITI, DIPLOMA) திண்டுக்கல் மாவட்டம் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, November 14, 2020

க்ரானைட் நிறுவனத்திற்கு ஆபரேட்டர் , டிரைவர் பணிகளுக்கு ஆட்கள் தேவை ( 8, 10, +2, ITI, DIPLOMA) திண்டுக்கல் மாவட்டம்

 க்ரானைட் நிறுவனத்திற்கு ஆபரேட்டர் , டிரைவர் பணிகளுக்கு ஆட்கள் தேவை ( 8, 10, +2, ITI, DIPLOMA) திண்டுக்கல் மாவட்டம்


க்ரானைட் நிறுவனத்திற்கு ஆபரேட்டர் , டிரைவர் பணிகளுக்கு ஆட்கள் தேவை ( 8, 10, +2, ITI, DIPLOMA) திண்டுக்கல் மாவட்டம்

DOWNLOAD HERE DETAILS OF க்ரானைட் நிறுவனத்திற்கு ஆபரேட்டர் , டிரைவர் பணிகளுக்கு ஆட்கள் தேவை ( 8, 10, +2, ITI, DIPLOMA) திண்டுக்கல் மாவட்டம்

No comments:

Post a Comment