அனைத்து பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு தேசிய திறனாய்வு தேர்வு தொடர்பான அறிவுரைகள் சார்பு : இயக்குநர் கடிதம் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, November 21, 2020

அனைத்து பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு தேசிய திறனாய்வு தேர்வு தொடர்பான அறிவுரைகள் சார்பு : இயக்குநர் கடிதம்

 அனைத்து பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு தேசிய திறனாய்வு தேர்வு தொடர்பான அறிவுரைகள் சார்பு : இயக்குநர் கடிதம்


இயக்குநர் கடிதம்

CLICK HERE (அனைத்து பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு தேசிய திறனாய்வு தேர்வு தொடர்பான அறிவுரைகள் சார்பு : இயக்குநர் கடிதம்)

No comments:

Post a Comment