பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டால் பின்பற்ற வேண்டிய அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறையை விளக்கும் சுவரொட்டி :அரசு பள்ளிகளில் ஒட்ட ஏற்பாடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, November 28, 2020

பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டால் பின்பற்ற வேண்டிய அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறையை விளக்கும் சுவரொட்டி :அரசு பள்ளிகளில் ஒட்ட ஏற்பாடு

 பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டால் பின்பற்ற வேண்டிய அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறையை விளக்கும் சுவரொட்டி :அரசு பள்ளிகளில் ஒட்ட ஏற்பாடு


சுவரொட்டி

CLICK HERE பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டால் பின்பற்ற வேண்டிய அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறையை விளக்கும் சுவரொட்டி :அரசு பள்ளிகளில் ஒட்ட ஏற்பாடு

No comments:

Post a Comment