பள்ளிக் கல்வித்துறைக்கு எதிரான வழக்குகளில் பாதகமாக தீர்ப்புகள்: இவர்கள் மீது நடவடிக்கை பாயும்: கல்வித்துறை எச்சரிக்கை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, November 29, 2020

பள்ளிக் கல்வித்துறைக்கு எதிரான வழக்குகளில் பாதகமாக தீர்ப்புகள்: இவர்கள் மீது நடவடிக்கை பாயும்: கல்வித்துறை எச்சரிக்கை

 பள்ளிக் கல்வித்துறைக்கு எதிரான வழக்குகளில் பாதகமாக தீர்ப்புகள்: இவர்கள் மீது நடவடிக்கை பாயும்: கல்வித்துறை எச்சரிக்கை


எச்சரிக்கை

CLICK HERE பள்ளிக் கல்வித்துறைக்கு எதிரான வழக்குகளில் பாதகமாக தீர்ப்புகள்: இவர்கள் மீது நடவடிக்கை பாயும்: கல்வித்துறை எச்சரிக்கை

No comments:

Post a Comment