தனியார் மருத்துவகல்லூரிகளில் சேரும் அரசுப்பள்ளி மாணவர்களின் கல்வி கட்டணத்தை அரசே ஏற்கும்: முதல்வர் அறிக்கை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, November 21, 2020

தனியார் மருத்துவகல்லூரிகளில் சேரும் அரசுப்பள்ளி மாணவர்களின் கல்வி கட்டணத்தை அரசே ஏற்கும்: முதல்வர் அறிக்கை

 தனியார் மருத்துவகல்லூரிகளில் சேரும் அரசுப்பள்ளி மாணவர்களின் கல்வி கட்டணத்தை அரசே ஏற்கும்: முதல்வர் அறிக்கை


முதல்வர் அறிக்கை

CLICK HERE( தனியார் மருத்துவகல்லூரிகளில் சேரும் அரசுப்பள்ளி மாணவர்களின் கல்வி கட்டணத்தை அரசே ஏற்கும்: முதல்வர் அறிக்கை)

No comments:

Post a Comment