தமிழ்நாடு மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் வெளியிட்ட புயல் நேரத்தில் பாதுகாப்பு குறிப்புகள்( CYCLONE ) தமிழ் PDF - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, November 22, 2020

தமிழ்நாடு மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் வெளியிட்ட புயல் நேரத்தில் பாதுகாப்பு குறிப்புகள்( CYCLONE ) தமிழ் PDF

 தமிழ்நாடு மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் வெளியிட்ட புயல் நேரத்தில் பாதுகாப்பு குறிப்புகள்( CYCLONE ) தமிழ் PDF


புயல் நேரத்தில் பாதுகாப்பு குறிப்புகள்

DOWNLOAD HERE புயல் நேரத்தில் பாதுகாப்பு குறிப்புகள் PDF

No comments:

Post a Comment