பொதுத்தேர்வு இல்லாத வகுப்புகளுக்கு பாட அளவு 50 சதவீதம் குறைப்பு? - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, December 2, 2020

பொதுத்தேர்வு இல்லாத வகுப்புகளுக்கு பாட அளவு 50 சதவீதம் குறைப்பு?

 பொதுத்தேர்வு இல்லாத வகுப்புகளுக்கு பாட அளவு 50 சதவீதம் குறைப்பு?


பொதுத்தேர்வு இல்லாத வகுப்புகளுக்கு பாட அளவு 50 சதவீதம் குறைப்பு?

CLICK HERE பொதுத்தேர்வு இல்லாத வகுப்புகளுக்கு பாட அளவு 50 சதவீதம் குறைப்பு?

No comments:

Post a Comment