நாடு முழுவதும் நெடுஞ்சாலை திட்டங்களில் இந்த மாணவர்களை பங்கேற்க வைக்க புதிய திட்டம்: ஊக்கத்தொகையுடன் ( 8,000 & 15,000 )பயிற்சியும் அளிக்கப்படும் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, December 4, 2020

நாடு முழுவதும் நெடுஞ்சாலை திட்டங்களில் இந்த மாணவர்களை பங்கேற்க வைக்க புதிய திட்டம்: ஊக்கத்தொகையுடன் ( 8,000 & 15,000 )பயிற்சியும் அளிக்கப்படும்

 நாடு முழுவதும் நெடுஞ்சாலை திட்டங்களில் இந்த மாணவர்களை பங்கேற்க வைக்க புதிய திட்டம்: ஊக்கத்தொகையுடன் ( 8,000 & 15,000 )பயிற்சியும் அளிக்கப்படும்


ஊக்கத்தொகையுடன் பயிற்சி

CLICK HERE நாடு முழுவதும் நெடுஞ்சாலை திட்டங்களில் இந்த மாணவர்களை பங்கேற்க வைக்க புதிய திட்டம்: ஊக்கத்தொகையுடன் ( 8,000 & 15,000 )பயிற்சியும் அளிக்கப்படும்

No comments:

Post a Comment