தமிழகம் முழுவதும் ஏழு நாட்கள் போலியோ தடுப்பு மருந்து முகாம் நடைபெறுதல் சார்ந்த பொது சுகாதாரம் மற்றும் தடுப்பு மருத்துவ இயக்குநரின் கடிதம் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, December 28, 2020

தமிழகம் முழுவதும் ஏழு நாட்கள் போலியோ தடுப்பு மருந்து முகாம் நடைபெறுதல் சார்ந்த பொது சுகாதாரம் மற்றும் தடுப்பு மருத்துவ இயக்குநரின் கடிதம்

 தமிழகம் முழுவதும் ஏழு நாட்கள் போலியோ தடுப்பு மருந்து முகாம் நடைபெறுதல் சார்ந்த பொது சுகாதாரம் மற்றும் தடுப்பு மருத்துவ இயக்குநரின் கடிதம்


மருத்துவ இயக்குநரின் கடிதம்

CLICK HERE தமிழகம் முழுவதும் ஏழு நாட்கள் போலியோ தடுப்பு மருந்து முகாம் நடைபெறுதல் சார்ந்த பொது சுகாதாரம் மற்றும் தடுப்பு மருத்துவ இயக்குநரின் கடிதம்

No comments:

Post a Comment