தேசியக் கல்விக் கொள்கையை திறம்பட நடைமுறைப்படுத்த பள்ளிகள் முயற்சி எடுக்க வேண்டும்: மத்திய கல்வி அமைச்சர் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, December 11, 2020

தேசியக் கல்விக் கொள்கையை திறம்பட நடைமுறைப்படுத்த பள்ளிகள் முயற்சி எடுக்க வேண்டும்: மத்திய கல்வி அமைச்சர்

 தேசியக் கல்விக் கொள்கையை திறம்பட நடைமுறைப்படுத்த பள்ளிகள் முயற்சி எடுக்க வேண்டும்: மத்திய கல்வி அமைச்சர்


மத்திய கல்வி அமைச்சர்


CLICK HERE தேசியக் கல்விக் கொள்கையை திறம்பட நடைமுறைப்படுத்த பள்ளிகள் முயற்சி எடுக்க வேண்டும்: மத்திய கல்வி அமைச்சர்

No comments:

Post a Comment