கடந்த மாதம் பழைய ஊதியம் வழங்கிய நிலையில் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதிய மறு சீரமைப்பு:தமிழக அரசு உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, December 6, 2020

கடந்த மாதம் பழைய ஊதியம் வழங்கிய நிலையில் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதிய மறு சீரமைப்பு:தமிழக அரசு உத்தரவு

 கடந்த மாதம் பழைய ஊதியம் வழங்கிய நிலையில் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதிய மறு சீரமைப்பு:தமிழக அரசு உத்தரவு


ஊதிய மறு சீரமைப்பு

CLICK HERE கடந்த மாதம் பழைய ஊதியம் வழங்கிய நிலையில் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதிய மறு சீரமைப்பு:தமிழக அரசு உத்தரவு

No comments:

Post a Comment