நீதிமன்ற வழக்குகள் சம்பந்தப்பட்ட பணிகளை கவனித்தல் குறித்து உரிய அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்ந்து-பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, December 28, 2020

நீதிமன்ற வழக்குகள் சம்பந்தப்பட்ட பணிகளை கவனித்தல் குறித்து உரிய அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்ந்து-பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 நீதிமன்ற வழக்குகள் சம்பந்தப்பட்ட பணிகளை கவனித்தல் குறித்து உரிய அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்ந்து-பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்


பள்ளி கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

CLICK HERE நீதிமன்ற வழக்குகள் சம்பந்தப்பட்ட பணிகளை கவனித்தல் குறித்து உரிய அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்ந்து-பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

No comments:

Post a Comment