பள்ளிகள் ஓரிரு வாரத்தில் திறக்கப்படும் என தகவல்: பள்ளிகள் திறந்ததும் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்: விழிப்புணர்வு போஸ்டர்கள் வெளியீடு: பத்திரிகை செய்தி - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, December 4, 2020

பள்ளிகள் ஓரிரு வாரத்தில் திறக்கப்படும் என தகவல்: பள்ளிகள் திறந்ததும் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்: விழிப்புணர்வு போஸ்டர்கள் வெளியீடு: பத்திரிகை செய்தி

 பள்ளிகள் ஓரிரு வாரத்தில் திறக்கப்படும் என தகவல்: பள்ளிகள் திறந்ததும் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்: விழிப்புணர்வு போஸ்டர்கள் வெளியீடு: பத்திரிகை செய்தி


பத்திரிகை செய்தி

CLICK HERE பள்ளிகள் ஓரிரு வாரத்தில் திறக்கப்படும் என தகவல்: பள்ளிகள் திறந்ததும் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்: விழிப்புணர்வு போஸ்டர்கள் வெளியீடு: பத்திரிகை செய்தி

No comments:

Post a Comment