10 மற்றும் 11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதவுள்ள மாணவர்களுக்கு பெயர்ப் பட்டியல் (Nominal Roll) தயாரிப்பது சார்ந்த அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, January 27, 2021

10 மற்றும் 11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதவுள்ள மாணவர்களுக்கு பெயர்ப் பட்டியல் (Nominal Roll) தயாரிப்பது சார்ந்த அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 10 மற்றும் 11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதவுள்ள மாணவர்களுக்கு பெயர்ப் பட்டியல் (Nominal Roll) தயாரிப்பது சார்ந்த அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


இயக்குநர் செயல்முறைகள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment