கணினி ஆசிரியர்களுக்கு 12 நாட்கள் பைதான் புரோகிராமிங் பயிற்சி சார்ந்து இயக்குநர் செயல்முறைகள் 03.01.2021 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, January 3, 2021

கணினி ஆசிரியர்களுக்கு 12 நாட்கள் பைதான் புரோகிராமிங் பயிற்சி சார்ந்து இயக்குநர் செயல்முறைகள் 03.01.2021

 கணினி ஆசிரியர்களுக்கு 12 நாட்கள் பைதான் புரோகிராமிங் பயிற்சி சார்ந்து இயக்குநர் செயல்முறைகள் 03.01.2021


இயக்குநர் செயல்முறைகள்

CLICK HERE கணினி ஆசிரியர்களுக்கு 12 நாட்கள் பைதான் புரோகிராமிங் பயிற்சி சார்ந்து இயக்குநர் செயல்முறைகள் 03.01.2021

No comments:

Post a Comment