மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவச பயிற்சி மற்றும் வேலை வாய்ப்பு அளிக்கும் திட்டம் ( தருமபுரி மாவட்டம் ) பிப்ரவரி 2 , 5 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, January 31, 2021

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவச பயிற்சி மற்றும் வேலை வாய்ப்பு அளிக்கும் திட்டம் ( தருமபுரி மாவட்டம் ) பிப்ரவரி 2 , 5

 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவச பயிற்சி மற்றும் வேலை வாய்ப்பு அளிக்கும் திட்டம் ( தருமபுரி மாவட்டம் ) பிப்ரவரி 2 , 5


மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவச பயிற்சி மற்றும் வேலை வாய்ப்பு அளிக்கும் திட்டம் ( தருமபுரி மாவட்டம் ) பிப்ரவரி 2 , 5

DOWNLOAD HERE மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவச பயிற்சி மற்றும் வேலை வாய்ப்பு அளிக்கும் திட்டம் ( தருமபுரி மாவட்டம் ) பிப்ரவரி 2 , 5

No comments:

Post a Comment